Diagnose

In ons onderzoek willen we de ggz in zijn volle breedte onderzoeken. We kijken naar thema’s als:

  • De manier van classificatie van psychische problemen
  • De scheidslijn tussen psychisch ziek en psychisch gezond
  • Het stigma rondom psychische problemen
  • Wachtlijsten
  • Continuïteit binnen en tussen behandelingen
  • Het systeem van poh-basis ggz-specialistische ggz
  • Matching tussen behandeling en patiënt
  • Maatwerk en multidisciplinariteit binnen behandeling
  • De continuïteit tussen de behandeling van psychosomatische en psychische klachten

Op basis van onze eigen ervaringen en verkennend onderzoek hebben we een tiental hypotheses geformuleerd. Deze zullen we verder toetsen met behulp van kwantitatieve analyses en interviews.

hypothesen