Wachttijden: oplossingen

 

Wij doen 10 aanbevelingen met betrekking tot wachttijden.

 

1

Analyseer landelijk, voer uit in de regio

De voornaamste problemen zoals personeelstekorten, budgetplafonds, onterechte instroom en onvoldoende aansluiting op sociaal domein, leven in alle regio’s
Hier kunnen landelijk oplossingen voor gevonden worden
Dit versnelt het proces aanzienlijk

aanbeveling 1

 

2

Neem wachttijd mee in kwaliteitsstandaarden

Bij het zoeken naar oplossingen voor de wachtlijsten bestaat een spanningsveld tussen
effecten op de kwaliteit van zorg en effecten op de duur van de wachttijd.

Concessies op kwaliteit worden in het veld niet snel gedaan. Wij stellen daarom: neem wachttijd mee in kwaliteitsstandaarden

aanbeveling 2

 

3

Verander de gegevensverzameling: Instelling levert ruwe gegevens, Vektis rekent uit.

De huidige berekeningen kijken óf naar de wachttijd van eerste persoon in de rij, óf naar de tijd tot een eerste afspraak van de laatste persoon in de rij
Hiermee wordt een heleboel waardevolle data (namelijk de wachttijd van alle andere wachtenden) niet meegenomen.

aanbeveling 3a

 

Wij stellen een andere methode voor: instellingen leveren de ruwe gegevens aan bij Vektis (de administratieve lasten voor instellingen worden hiermee beperkt). Vektis voert hier vervolgens berekeningen op uit. Dit hoeven niet hele complexe berekeningen te zijn, we hebben hier zelf wel een aantal ideeën voor.

4

Verzamel aanvullende gegevens vanuit patiëntpersepectief

In de huidige gegevensverzameling mist het perspectief van de patiënt. Bijvoorbeeld: het is niet duidelijk hoe vaak mensen meerdere keren achter elkaar op een wachtlijst komen te staan. Of hoe het voor de meeste patiënten is om op psychische hulp te moeten wachten.

Wij bevelen daarom een aanvullende vorm van gegevensverzameling aan: een enquête vanuit patiëntperspectief.

aanbeveling 4

Deze enquête kan informatie geven over:

 • Niet-lineaire trajecten
 • Aantal mensen die tegelijk op meerdere wachtlijsten staan
 • Gevolgen van wachttijden, o.a.:
  • Achteruitgang psychische conditie
  • Aantal bezoeken huisarts, crisisdienst, crisisopnames
  • Gebruik overbruggingszorg
 • etc.

5

Vergroot snel de beschikbaarheid van hoogopgeleide behandelaren in instellingen

We hebben hier drie concrete ideeën voor:

A. Een vrijgevestigdenbrigade:

aanbeveling 5a

 • Vrijgevestigden met ruime ervaring
 • Committeren zich 3 dagen per week
 • Ze verbinden zich aan een specifieke diagnosegroep
 • En werken in verschillende instellingen
 • Ze wisselen ervaringen uit en ontvangen extra training

De vrijgevestigdenbrigade kan snel worden opgezet, en zo op korte termijn het aantal hoogopgeleide/ervaren behandelaren in instellingen vergroten. Voor de vrijgevestigden is het een mooie kans om zich verder te ontwikkelen en hun netwerk te versterken.

B. Een gedeeld dbc:

aanbeveling 5b

 • Een vrijgevestigde en een instelling delen een dbc
 • De vrijgevestigde behandelt
 • De instelling levert acute ondersteuning en crisiszorg
 • De vrijgevestigde en de instelling hebben korte lijntjes en geregeld overle

Met een gedeeld dbc kan de capaciteit van vrijgevestigden gebruikt worden om complexe/meer crisisgevoelige patiënten te behandelen. Nu is dit lastig omdat ze achtervang missen voor crisissituaties.

C. Een flexibele pool van behandelaren binnen een instelling:

aanbeveling 5c

 • Behandelaren in een instelling sluiten zich aan bij de flexibele pool
 • Zodra de wachtlijst van een behandeling begint te groeien, worden zij op deze behandeling gezet

Met flexibele pool van behandelaren kan de instelling kan sneller ingrijpen op groeiende wachtlijsten. De behandelaar bouwt daarnaast een bredere ervaring op.

 

6

Voer één triagepunt in per regio

Met één triageprocedure voor de hele regio – uitgevoerd door een hoog-specialistisch team- kunnen wachtlijsten beter gemanaged en zorg beter gealloceerd worden:

 • Er kan meer vraaggericht i.p.v aanbodgericht gewerkt worden
 • Er zal minder onnodige stepped care worden ingezet
 • Als een patiënt nergens terecht kan, wordt dit tijdig gesignaleerd 

aanbeveling 6

 

7

Voeg soortgelijke wachtlijsten samen

Eén grote wachtlijst gaat sneller dan meerdere kleine wachtlijsten. Voeg bij lange wachttijd soortgelijke wachtlijsten daarom samen. En laat marktwerking daar geen beperkende factor in zijn.

Deze aanbeveling sluit goed aan op aanbeveling 6 (voer één triagepunt in per regio).

aanbeveling 7

 

8

Verspreid kennis over wachtrijtheorie onder instellingen

De meeste zorginstellingen hebben weinig of geen kennis van wachtrijtheorie. Terwijl de dynamiek van een wachtrij vaak al met een paar simpele ingrepen positief beïnvloed kan worden. Wij willen zorginstellingen hier beter over informeren. Bijvoorbeeld met een informatiecampagne, of met een werkgroep voor planners en controllers.

aanbeveling 8

 

9

Investeer in beter wachtlijstmanagement

De meeste instellingen die wij spraken hebben geen integraal systeem waarop wachtlijsten werden bijgehouden. Hierdoor ontstaan gemakkelijk fouten en kleine procesvertragingen. Bovendien beheren veel behandelaren zelf hun agenda, dit is foutgevoelig en vaak inefficiënt.

Zorg daarom voor één integraal systeem en goed logistiek & administratief personeel.

aanbeveling 9

 

10

Maak in de contractering ruimte voor lagere werkbelasting

Instellingen sturen op een zo efficiënt mogelijke zorg. Dit is een mooi streven, maar kan ook de groei van wachtlijsten in de hand werken. Vooral bij behandelingen met een kleine capaciteit en een lange behandelduur (denk bijvoorbeeld aan behandelingen voor persoonlijkheidsproblematiek of autisme) is er een sterk positief verband tussen de werkbelasting en de wachttijd.

Geef instellingen voor complexe problematiek daarom ruimte voor een lagere werkbelasting. Bijvoorbeeld op onderstaande manieren:

aanbeveling 10

 

Tips?

Mis je nog iets in onze aanbevelingen, heb je ergens vragen over, of wil je meehelpen in het implementeren van een aanbeveling? Mail naar gekvanggz@gmail.com.